Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Kontakt:

tel. 12 614 24 43 - sekretariat
tel. 12 614 23 35 - dyżurka lekarska
e-mail: reh.kard(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarze:

 • lek. Iwona Sumara-Stelmach- zastępca Kierownika Oddziału
 • dr hab. Stanisław Rumian
 • dr n. med. Rafał Grzybczak
 • lek. Magdalena Gawlikowska
 • dr n. med. Małgorzata Brzozowska- Kiszka
 • lek. Korneliusz Fil

Fizjoterapeuci

 • mgr Tomasz Boroń
 • mgr Łukasz Cader
 • mgr Wioletta Gałuszka
 • mgr Beata Swałtek - Juszkiewicz
 • mgr Magdalena Sternik - Bąk
 • mgr Urszula Smoter - Dutkiewicz
 • mgr Bartłomiej Szczuka

Psycholog

 • mgr Bogusława Liszka-Kisielewska
 • mgr Iwona Wieczór
 • mgr Natalia Kowina

Dietetyk:

 • mgr Agnieszka Gąsior
 • mgr Małgorzata Białokur

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Edyta Nagięć

 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest samodzielna jednostką, która funkcjonuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II od początku roku 2014 (wcześniej 15 łóżek dla chorych rehabilitowanych kardiologicznie, usytuowanych było w strukturze Ośrodka Rehabiltacji)

Odział dysponuje:

 • Salą gimnastyczną
 • Salą ćwiczeń rowerowych
 • Salą ćwiczeń indywidualnych
 • Gabinetem  fizykoterapii  (elektroterapia, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, lampa Bioptron, masaż)

Prowadzimy rehabilitację kardiologiczną stacjonarną, w trybie oddziału dziennego, ambulatoryjną i domową z nadzorem telemedycznym oraz w ramach prewencji rentowej ZUS.

REHABILITACJA  KARDIOLOGICZNA w warunkach stacjonarnych

 

Dedykowana jest szczególnie pacjentom:

 • Po zabiegach kardiochirurgicznych,
 • Po zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu,  wykonywanych u chorych z ostrym zespołem wieńcowych oraz w trybie planowym,
 • Po zaostrzeniach niewydolności serca

 

REHABILITACJA  KARDIOLOGICZNA w warunkach oddziału dziennego

Przeznaczona jest w szczególności dla pacjentów:

 • Po ostrych zespołach wieńcowych,
 • Po zabiegach angioplastyki wieńcowej,
 • Po zabiegach kardiochirurgicznych,
 • Po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
 • Po zaostrzeniach niewydolności serca.

Pacjenci przyjmowani są do na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza:

 • oddziału kardiologii
 • oddziału kardiochirurgii
 • oddziału chorób wewnętrznych
 • poradni  kardiologicznej
 • poradni  rehabilitacyjnej  

 

 

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE:

 • Testy wysiłkowe,
 • Testy  spiroergometryczne
 • 24- godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • 24- godzinny  pomiar ciśnienia tętniczego
 • Badania echokardiograficzne

 

Rehabilitacja prowadzona jest zgodnie z modelem optymalnej rehabilitacji kardiologicznej

 

 • kinezyterapia : ćwiczenia   ogólnousprawniające,  oddechowe,  trening oporowy i wytrzymałościowy   na  ergometrach rowerowych, kinezyterapia indywidualna, 
 • fizykoterapia,
 • edukacja prozdrowotna pacjentów,zajęcia  z  psychologiem  indywidualne  i  grupowe ,
 • porady   dietetyczne.

Dla Pacjenta