Strona główna Dla Pacjenta Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie pacjenta

Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie pacjenta

 

Prosimy o pobranie odpowiedniego załącznika w formacie .pdf

 1. Instruktaż podaży leku przeciwzakrzepowego podskórnie (heparyny drobnocząsteczkowe)

 2. Prawidłowa technika podawania insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu PEN

 3. Pielęgnowanie rany

 4. Wskazówki dla pacjentów po przeszczepie

 5. Wskazówki dla pacjenta - profilaktyka chorób naczyniowych

 6. Zalecenia pielęgniarskie dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

 7. Styl życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

 8. Cukrzyca - informacje dla pacjentów

 9. Zalecenia kontroli glukozy (cukru)

 10. Informacje dla pacjentów zażywających leki obniżające krzepliwość krwi

 11. Instruktaż podaży czynników stymulujących wzrost komórek szpiku

 12. Zalecenia postępowania w trakcie chemioterapii w celu zminimalizowania dolegliwości związanych z nudnościami i wymiotami

 13. Zalecenia dla pacjenta dotyczące profilaktyki przeciwodleżynowej

 14. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po resekcji płuc

 15. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po założeniu protezy przełyku

 16. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po założeniu rurki tracheotomijnej lub rurki T

 17. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po odmie opłucnowej

 18. Instrukcja prawidłowego bandażowania kończyn dolnych

 19. Zalecenia dla pacjentów po zabiegu koronarografii i angioplastyki

 20. Zalecenia po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego

 21. Wskazówki pielęgnacyjne dla pacjentów leczonych opioidami

 22. Wskazówki dla pacjentów - jak sobie radzić z zaparciami

 23. Postępowanie w razie wystąpienia napadu padaczkowego (informacje dla rodzica/opiekuna)

 24. Wykonanie inhalacji u dziecka (informacje dla rodzica/opiekuna)

 25. Technika zabiegu inhalacyjnego u dzieci przez komorę inhalacyjną (np. Babyhaler, Aeroscopic, Volumatic)

 26. Wskazówki dla chorych leczonych lekami wziewnymi z użyciem inhalatora

 27. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po usunięciu tarczycy

 28. Wskazówki dla pacjentów po zabiegu ablacji

 29. Wskazówki dla pacjentów po zabiegu wszczepienia/wymiany stymulatora
  (rozrusznika) lub kardiowertera/defibrylatora


 30. Wskazówki dla pacjentów z chorobami układu oddechowego

 31. Zalecenia dla pacjenta z choroba Parkinsona

 32. Zalecenia dla pacjenta z zaburzeniami połykania (dysfagia neurogenna)

 33. Zalecenia dla pacjentów po udarze mózgu

 34. Pielęgnacja ran przewlekłych

 35. Zalecenia dla pacjenta - pielęgnowanie w niewydolności serca

 36. Opieka nad pacjentem ze spastycznością po udarze mózgu (informacje dla pacjenta/opiekuna)

 

 

Dla Pacjenta