Strona główna Szpital Szpital w liczbach

Szpital „w liczbach”

 


Według  danych na koniec roku 2017,  działania Szpitala możemy scharakteryzować w poniżej podanych liczbach (niektóre dane, ze względu na rząd wielkości, są zaokrąglone):

 • 31 tys. pacjentów hospitalizowanych
 • 132 tys. porad dla pacjentów
 • 2 tys. operacji na otwartym sercu,  
 • 2 przeszczepy serca (od 1988 roku do końca 2017 było 564 przeszczepów serca)
 • 14 wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia do lewej komory serca (LVAD)
 • 30 przeszczepień nerek (łącznie 119 przeszczepień od roku 2014)
 • 2 tys. zabiegów i operacji torakochirurgicznych
 • ponad 9 tys. procedur metodą kardiologii interwencyjnej
 • 716 wszczepień rozruszników serca
 • 346 wszczepień kardiowerterów
 • 937 450 badań laboratoryjnych (880 752 w Laboratorium Analitycznym, 32 532 w Pracowni Mikrobiologii i 24 166 w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej)
 • 25 492 badań diagnostycznych (w tym histologicznych i cytologicznych) w Zakładzie Patomorfologii

Szpital