Strona główna Konkursy na świadczenia DZ.4240.04.2018 Usługa medyczna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczania powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

DZ.4240.04.2018 Usługa medyczna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczania powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu 

Załączniki nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu (wersja edytowalna)

Wybór ofert

Konkursy na świadczenia