SAMODZIELNA PRACOWNIA ENDOSKOPII

 

Kierownik:

dr hab. n. med. Artur Szlubowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, stopień doktora nauk medycznych oraz habilitacja w dziedzinie pulmonologii

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Renata Saracka - pielęgniarka dyplomowana, po ukończonym kursie specjalistycznym z zakresu endoskopii oraz kursie kwalifikacyjnym z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia

Zespół lekarski:

 • dr Anna Soczek - specjalista chorób płuc i alergologii,
 • dr Maciej Gnass – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Piotr Hydzik – specjalista gastroenterologii.

Zespół pielęgniarski:

Wszystkie pielęgniarki posiadają kurs specjalistyczny z endoskopii oraz kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki.

 • piel. dypl. Ewa Feliks, w trakcie specjalizacji chirurgicznej

 • licencjat piel. Małgorzata Kaczmarczyk, w trakcie specjalizacji chirurgicznej

 • piel. dypl. Danuta Pierzynka, w trakcie specjalizacji chirurgicznej

 • mgr piel. Bogusława Szeglowska – specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego i opieki paliatywnej oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii pracy

 • licencjat piel. Katarzyna Sołek

 • piel. dypl. Urszula Więcek

Zespół pomocniczy:

pomoce laboratoryjne w myjni endoskopowej

 • Dorota Walczyk
 • Dorota Wrona

Rejestratorka medyczna:

Liliana Król

Współpracownicy:

lekarze specjaliści chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i onkologicznej

Historia:

Pracownia Bronchoskopii i gastroskopii funkcjonowała od 1996 r w strukturze Ośrodka diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc. W 2008 roku, w związku z rozszerzeniem zakresu diagnostyki przekształcono ją w Samodzielną Pracownię Endoskopii.
Projekt zrealizowano ze środków własnych Szpitala jak również z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, dofinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego”. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie liczby oraz zakresu wykonywanych badań. Aktualnie SPE mieści się w  Budynku Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej (M I).
Prace remontowe w pomieszczeniach SPE ukończono w styczniu 2009 roku, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami ustawowymi oraz uregulowaniami prawnymi dotyczącymi szczegółowych wymagań dotyczących pracowni endoskopowych.

W skład Pracowni wchodzą:

 • Gabinet badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • Gabinet badań endoskopowych dróg oddechowych,
 • Myjnia usytuowana między gabinetami endoskopowymi z bezpośrednim do nich dostępem, wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej endoskopów, w sposób technologicznie powtarzalny oraz w wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową.

Atuty Samodzielnej Pracowni Endoskopii

 1. Wykwalifikowana kadra medyczna, gwarantująca bardzo dobrą jakość usług medycznych. Lekarze specjaliści w dziedzinie pulmonologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz gastroenterologii z wieloletnim doświadczeniem endoskopowym. Pielęgniarki z długim stażem endoskopowym, ze specjalizacjami : zachowawczą, chirurgiczną i kursem  anestezjologicznym oraz  endoskopowym.
 2. Wysoka jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych.
 3. Szeroki zakres usług endoskopowych – endoskopia dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz nowoczesne metody endoskopii ultrasonograficznej.
 4. Nowoczesna aparatura medyczna.
 5. Kontrakt z NFZ.
 6. Współpraca z innymi jednostkami ochrony zdrowia

Nowe usytuowanie SPE pozwoliło poszerzyć zakres świadczonych procedur medycznych nie tylko dla Oddziałów Pulmonologii, czy Chirurgii Klatki Piersiowej ale także dla wszystkich  pozostałych oddziałów szpitalnych. SPE ściśle współpracuje z lekarzami Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, dzięki czemu wszystkie zabiegi endoskopowe, w tym minimalnie inwazyjne zabiegi biopsyjne śródpiersia i płuc tj. EBUS i EUS, czy implantacja zastawek wewnątrzoskrzelowych  mogą odbywać się bezpiecznie. Stała współpraca z Pracownią Histopatologii tut. Szpitala pozwala na szybkie uzyskanie wyników badań cyto- i histologicznych i tym samym na szybką i precyzyjną diagnostykę zwłaszcza chorób płuc. Odpowiednie zaplecze leczniczo – rehabilitacyjne stanowi o konkurencyjności SPE w stosunku do innych tego typu pracowni, a także stwarza warunki do jej ciągłego rozwoju na rynku usług medycznych.

Możliwości diagnostyczne

Samodzielna Pracownia Endoskopii świadczy specjalistyczną diagnostykę układu oddechowego i pokarmowego dla pacjentów całego szpitala, szczególnie oddziałów pulmonologicznych oraz chirurgii klatki piersiowej. Wykonujemy również gastroskopie diagnostyczną w trybie ambulatoryjnym w ramach kontraktu z NFZ.

1. Endoskopia dróg oddechowych:

 • bronchoskopia terapeutyczna,
 • bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), bioptatu węzłów chłonnych śródpiersia (TBNA) i płuca (TBLB) do badania cyto- i histopatologicznego,
 • protezowanie drzewa oskrzelowego z zastosowaniem zastawek wewnątrzoskrzelowych (IBV),
 • bronchoskopia wąskopasmowa (NBI) w diagnostyce zmian wczesnych przedrakowych.

2. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • gastroduodenoskopia diagnostyczna,
 • gastroskopia terapeutyczna w celu usunięcia ciała obcego,
 • założenie sondy żołądkowej pod kontrolą gastroskopii,
 • gastroskopowa repozycja stentu przełykowego.

3. Endoskopia ultrasonograficzna w ocenie stopnia zaawansowania raka płuc oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia:

 • EBUS - ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z możliwością wykonania biopsji przezoskrzelowej
 • EUS/EUSb - ultrasonografia wewnątrzprzełykowa z możliwością wykonania biopsji przezprzełykowej

Znacząca większość badań endoskopowych jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym oraz płytkiej sedacji dożylnej (Midazolam, Fentanyl), gwarantujące dobry komfort pacjenta podczas zabiegu.

Innowacje i programy medyczne

Samodzielna Pracownia Endoskopii dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną.
Od 2009 roku jest ośrodkiem szkoleniowym w dziedzinie bronchologii i echosonografii dla lekarzy pulmonologów i torakochirurgów z całej Polski oraz studentów medycyny i rehabilitacji.  Corocznie odbywają się kursy i warsztaty bronchoskopowe w zakresie technik podstawowych jak i zaawansowanych. Zespół SPE bierze udział w wieloośrodkowych badaniach naukowych w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej min. „Granuloma study” czy „Aster study”, we współpracy z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi, tj: ThoraxKlinik Heidelberg w Niemczech, Leiden University Medical Center i Amsterdam Medical Center w Holandii, Brompton Royal Hosptal w Wielkiej Brytanii czy Golnik University Clinic w Słowenii. Zespół SPE uczestniczy w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach naukowych w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej. Od 2009 roku systematycznie prezentowane są prace naukowe, przygotowane i opracowane przez lekarzy SPE, na najważniejszych zjazdach i kongresach pulmonologicznych i torakochirurgicznych takich organizacji jak ERS, ATS, ESTS, WABiP, EABiP i PTChP. Lekarzy SPE są autorami kilku cennych publikacji w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej, opublikowanych na łamach takich czasopism jak EJCTS, AJCCM, Pneumonologia i Alergologia Polska czy Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. We współpracy z  Oddziałem Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej naszego Szpitala w czerwcu 2010 roku jako pierwsi w Polsce wszczepiliśmy zastawki wewnątrzoskrzelowe u chorego na rozedmę płuc i od tego czasu stosujemy tą metodę rutynowo. Od 2009 roku minimalnie inwazyjne metody endoechosonograficzne (EBUS i EUS) stały się podstawą kwalifikacji chorych na raka płuca do zabiegu operacyjnego oraz podstawową techniką diagnostyczną sarkoidozy.

Kontakt:

tel: 12 614 23 05, 12 614 23 09, 12 614 23 08,  12 614 34 85
12 614 22 14 - rejestracja
12  614 22 15 - fax
e-mail: endoskopia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Dla Pacjenta