Rejestracja

 

Szanowni Państwo

W przypadku skierowań do Przychodni/Poradni Specjalistycznych z adnotacją „PILNE” w celu ustalenia terminu wizyty, prosimy o zgłaszanie się do Rejestracji danej Przychodni/Poradni. Do Przychodni/ Poradni należy także przynieść osobiście lub przez opiekuna prawnego dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta  (zdjęcia rtg, karty informacyjne, wyniki badań). 

 

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakład Medycyny Nuklearnej

Rejestracja pacjentów telefoniczna i osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00 pod tel: 12  614 33 33

Informacja o dostępności wyników badań tel: 12 614 25 31
Kasa: 12 614 25 66

 

Ośrodek Rehabilitacji

Centralna Rejestracja Telefoniczna: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12  614 35 15

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

 

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

Centralna Rejestracja Telefoniczna : poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12  614 35 15

osobiście: poniedziałek – piątek 7.00 - 20.00

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc

Poradnie: Chorób Płuc, Chirurgi Klatki Piersiowej i Onkologiczna

Centralna Rejestracja Telefoniczna: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12  614 35 15

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.00

 

Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

Centralna Rejestracja Telefoniczna: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

Informacje o stanie zdrowia pacjentów można uzyskać w godzinach pracy rejestracji przychodni  w godz. 8.00-14.00 pod nr tel 12 614 26 81 lub 12 614 34 66

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -13.45

 

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki

Centralna Rejestracja Telefoniczna:: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00  pod tel: 12 614 35 15

osobiście:

  • poniedziałek  07:30 - 14:00
  • wtorek           07:30 - 14:00 
  • środa             07:30 - 14:00
  • czwartek        07:30 - 14:00
  • piątek            07:30 - 14:00

 

Centrum Szczepień

(wszystkie dostępne w Polsce szczepionki odpłatne, w tym program Medycyna Podróży)

Bez rejestracji, w kolejności zgłoszeń

we wtorki i środy od 8.00 do 17.00

w pozostałe dni robocze od 8.00 do 13.30

Pytania - telefonicznie 12  614 22 37

 

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych

(szczepionki refundowane przez NFZ)

Centralna Rejestracja Telefoniczna:: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

osobiście można się zarejestrować codziennie od 7.30 – 14.00, we wtorki od 7.30 - 17.00

 

Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii

Centralna Rejestracja Telefoniczna: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

osobiście poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30

 

Poradnia Neurologiczna

Centralna Rejestracja Telefoniczna i osobista: poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00 pod tel: 12 614 35 15

 

Samodzielna Pracownia Endoskopii

Rejestracja pacjentów telefoniczna i osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 pod tel: 12  614 22 14

W dniach 07.07 - 21.07 rejestracja odbywa się w godzinach od 8.00 do 11.15 (z wyj. 20.07 - od 10.00 - 12.00)

 
 
Istnieje możliwość rejestracji elektronicznej poprzez adresy email zawarte w zakładce poszczególnych komórek organizacyjnych.

W przypadku rejestracji bez skierowania "Pilne" prosimy kontaktować się z

Centralną Rejestracją Telefoniczna do wszystkich Poradni

tel.: 12  614 35 15

poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00

Dla Pacjenta