Przyjmowanie skarg i wniosków

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia:

Ordynatora danego Oddziału,  Kierownika Przychodni, Dyrektora Szpitala
lub złożyć skargę do:


Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Wydział Skarg i Wniosków
tel. 12 29 88 303 wew. 9
e-mail: nfz(at)nfz-kraków.pl


Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska  46, 01-171 Warszawa 
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 lub tel. 22 532 82 50 faks:22 532 82 30
e-mail: sekretariat(at)bpp.gov.pl

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
tel. 12 619 17 17; 12 619 17 25

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
tel. 12 422 88 54
e-mail: biuro(at)moipip.org.pl

Od 1 stycznia 2012 roku można dochodzić zadośćuczynienia lub odszkodowania, zwracając się do:


Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

ul. Mogilska 25, Kraków, VI piętro
tel. 12 39 21 228
Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012. 
Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.poz.159 ze zmianami).

Tekst ustawy dostępny jest np. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl
Wersja drukowana dostępna jest w dyżurkach pielęgniarskich Oddziałów oraz w  rejestracji Przychodni.

Dla Pacjenta