Strona główna Kontakt Poradnie/Pracownie

Informacje kontaktowe - Poradnie i Pracownie

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna
12 614 35 15 - rejestracja
przychodniakardio(at)szpitaljp2.krakow.pl

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc
12 614 35 15 - rejestracja
przychodniapulmo(at)szpitaljp2.krakow.pl

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
12 614 35 15 - rejestracja
przychodniainfek(at)szpitaljp2.krakow.pl

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Leczenia Padaczki
12 614 11 72; 12 614 11 73
12 614 35 15 - rejestracja
poradniadziecka(at)szpitaljp2.krakow.pl

Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
12 614 35 15 - rejestracja

12 614 22 52 - dla pacjentów z programów lekowych NFZ do kontaktów z lekarzem prowadzącym
poradniawzw(at)szpitaljp2.krakow.pl

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych oraz Centrum Szczepień
12 614 35 15 - rejestracja do Poradni Szczepień
12 614 22 37 - pytania (Centrum Szczepień)
poradniaszczepien(at)szpitaljp2.krakow.pl  , centrumszczepien(at)szpitaljp2.krakow.pl

Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej

  • Laboratorium Analityczne

          12 614-31-57 - sekretariat
          laboratorium(at)szpitaljp2.krakow.pl

  • Pracownia Mikrobiologii

          12 614 24 85
          mikrobiologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

  • Pracownia Biologii Molekularnej

          12 614 31 47
          mol(at)szpitaljp2.krakow.pl

  • Pracownia Konserwacji Tkanek

          12 614 31 43
          graft(at)szpitaljp2.krakow.pl

Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy
12 412 42 83
mclbg(at)szpitaljp2.krakow.pl

Samodzielna Pracownia Endoskopii
12 614 22 14
endoskopia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

Kontakt