Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii

Kontakt:

tel:  12 614 22 81
fax: 12 614 22 73
e-mail:centrumwzw(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

lek. Ewa Przybyło

 

 Asystenci:

 • lek. Jolanta Hojoł-Wróbel - zastępca kierownika
 • lek. Teresa Belica-Wdowik - starszy asystent
 • lek. Marian Sikora - starszy asystent
 • lek. Rafał Sobański-młodszy asystent


Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Bernadeta Pałka

Historia:

Oddział powstał na przełomie 1955/56 roku jako Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby. W kolejnych latach, w związku z postępem technik diagnostycznych i rozwojem możliwości terapeutycznych, poszerzono działalność oddziału i wyodrębniono poradnię, która od 1995 roku nosiła nazwę Wojewódzkiej Poradni WZW. W 2004 roku Oddział i Poradnia zostały przemianowane na Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii oraz Wojewódzką Poradnię WZW i Hepatologii. W 2006 roku utworzono jedną jednostkę organizacyjną szpitala tj. Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii, w ramach którego funkcjonowały: Pododdział Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii oraz Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii. Od 2012 roku działają: Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii, a także Oddział Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział 15-łózkowy zajmujący się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum schorzeń wątroby i dróg żółciowych.
Lekarze pracujący na Oddziale posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe (specjaliści chorób wewnętrznych i zakaźnych), kontynuują na bieżąco edukację specjalistyczną w ramach szkoleń krajowych i europejskich.

W ramach działalności klinicznej:

 1. Marskość wątroby o różnej etiologii
 2. Wirusowe zapalenia wątroby – leczenie z zastosowaniem aktualnych standardów terapeutycznych (programy lekowe WZW)
 3. Choroby autoimmunologiczne i/lub przebiegające z upośledzeniem odpływu żółci (cholestazą), w tym:
  • Pierwotna marskość żółciowa
  • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowcy
  • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 4. Choroby wątroby w przebiegu zaburzeń metabolicznych
  • Stłuszczeniowa choroba wątroby
  • Choroba Wilsona
  • Hemochromatoza
 5. Polekowe/ toksyczne uszkodzenie wątroby

W ramach działalności diagnostycznej:

 1. Wysokospecjalistyczna diagnostyka oparta na biologii molekularnej materiału genetycznego wirusów HBV i HCV (met. PCR).
 2. Badania serologiczne wirusów HAV, HBV, HCV, CMV, EBV.
 3. Badania immunologiczne.
 4. Badania mikrobiologiczne i analityczne.
 5. Diagnostyka obrazowa (USG, MRI, CT, RTG, elastografia).
 6. Diagnostyka inwazyjna – biopsja gruboigłowa wątroby.

Pacjenci są ponadto w razie konieczności kierowani do ośrodków transplantacji wątroby, ośrodków zajmujących się leczeniem onkologicznym oraz do ośrodków chirurgicznych.

Praca Oddziału pozostaje w ścisłej współpracy z funkcjonującą w tutejszym szpitalu Poradnią WZW i Hepatologii, gdzie w razie wskazań prowadzona jest dalsza obserwacja, diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych.

Dla Pacjenta