Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

tel: 12 614 22 18
fax: 12 614 22 19
e-mail: sekr_kchw(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Specjalista I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (I stopień uzyskany w 1985 r., II stopień - w 1990 r.) oraz specjalista z zakresu kardiologii (2001 r.). Zatrudniona w Szpitalu od 1991 r.  Od  01.04.1999 r. do 30.09.2009  pełniła funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej, a od października 2009 pełni obowiązki kierownika tegoż Oddziału. Stopień doktora nauk medycznych (kardiologia) uzyskała w 1989 r., w 2008 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2011 r. - profesora nauk medycznych. 

Asystenci:

 • dr n. med. Danuta Mroczek-Czernecka - zastępca ordynatora
 • dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
 • dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
 • dr hab. n. med. Ewa Konduracka
 • dr n. med. Bogumiła Bacior
 • dr n. med. Urszula Czubek
 • dr n. med. Nader El-Massri
 • dr n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
 • dr n. med. Marcin Misztal
 • dr n. med. Andrzej Paradowski
 • dr n. med. Artur Pietrucha
 • dr n. med. Paweł Rostoff
 • dr n. med. Jarosław Zalewski
 • lek. med. Maksymilian Kotynia
 • lek. med. Krzysztof Krawczyk
 • lek. med. Marta Węgrzynowska
 • lek. med. Mateusz Wnuk
 • lek. med. Mateusz Podolec
 • lek. med. Małgorzata Poręba
 • lek. med. Iwona Puzinowska
 • lek. med. Radosław Rychlak
 • lek. med. Paweł Wiśniewski
 • mgr psychologii Agnieszka Borowiec - specjalista psychologii klinicznej
 • mgr rehabilitacji Danuta Łudzik

Pielęgniarka Oddziałowa:

Jadwiga Majak

Beata Strychalska – Pielęgniarka koordynująca

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział liczy 29 łóżek: intensywnego nadzoru kardiologicznego – 6 łóżek, intensywnego nadzoru wieńcowego – 23 łóżka. W Oddziale wykonywana jest kompleksowa, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka oraz leczenie różnych postaci choroby niedokrwiennej serca.  Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest około 1200 pacjentów.
W Klinice Choroby Wieńcowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie pracuje jeden z najlepszych w Polsce zespołów doświadczonych specjalistów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Nasi kardiolodzy mają do wyboru szereg badań, w zależności od wskazań, które mogą potwierdzić rozpoznanie i ocenić zaawansowanie danej choroby.

Zabiegi diagnostyczne

 • elektrokardiografia, czyli EKG - to graficzny zapis aktywności elektrycznej serca, rejestrowany z powierzchni klatki piersiowej. EKG umożliwia ocenę rytmu i przewodzenia w sercu oraz umożliwia wykrycie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy (próba wysiłkowa) na bieżni mechanicznej lub cykloergometrze - to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku. Test wysiłkowy jest przydatny w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także w ocenie skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
 • test spiroergometryczny, Ergospirometria (test wysiłkowy sercowo-płucny, ang. ergospirometry, cardiopulmonary exercise test, CPET, CPX) – badanie medyczne służące do diagnostyki odpowiedzi na wysiłek fizyczny układów krążenia i oddechowego oraz metabolizmu układu mięśniowego. 
 • echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz. Echokardiografia może być wykonywane przezklatkowo i przezprzełykowo. Echo przezprzełykowe jest to odmiana badania, w którym głowica umieszczona jest na długiej elastycznej rurce i wprowadzana do przełyku pacjenta. Badanie to wykonywane jest u pacjentów u których obrazy standardowego echo są słabej jakości lub w poszukiwaniu skrzeplin w jamach serca.
 • test pochyleniowy (tilt test) – jest to podstawowe badanie w diagnostyce omdleń. Zespól omdleń wazowagalnych (zespół omdleń odruchowych) - zespół neurokardiogenny w przebiegu, którego na skutek pionizacji dochodzi do odruchowego zwolnienia rytmu serca i/lub spadku ciśnienia krwi a w konsekwencji do utraty przytomności.
 • badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjnym badaniem serca (wymagającym wprowadzenia do serca cewników), wykonywanym w celu dokładnego rozpoznania rodzaju arytmii.  
 • koronarografia - umożliwia uwidocznienie w obrazie radiologicznym  tętnic wieńcowych oraz lewej komory serca.
 • badanie rezerwy wieńcowej FFR.
 • ultrasonografia śródnaczyniowa.

Zabiegi terapeutyczne:

Zabiegi rewaskularyzacyjne:

 • angioplastyka wieńcowa-balonowa -  implantacja stentu.  Zabieg polega na rozszerzeniu zwężonego miejsca, a przez to przywróceniu prawidłowego krążenia krwi w chorej tętnicy wieńcowej.  
 • angioplastyka tętnic szyjnych
 • angioplastyka tętnic kończyn dolnych

Zabiegi elektrokardiologiczne:

 • wszczepienie sztucznego rozrusznika serca - jest to metoda leczenia stosowana u pacjentów, u których własna praca serca jest zbyt wolna (bradykardia) lub występują długie przerwy w pracy serca (bloki serca). W efekcie występują lub potencjalnie mogą wystąpić objawy pod postacią omdleń, zasłabnięć, zawrotów  głowy, męczliwości a nawet śmierci. Wszczepienie układu stymulującego pozwala uniknąć tych objawów.          
 • wszczepienie układu resynchronizującego (CRT) - jest to metoda nie farmakologicznego leczenia niewydolności skurczowej serca, stosowana u Pacjentów, u których zastosowano już wszystkie możliwe leki i nadal mają oni objawy niewydolności serca.

Dla Pacjenta