Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

Kontakt:

tel. sekretariat: 12 614 23 23, fax: 12 614 23 20
e-mail:ochinfdz(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

dr n. med. Anna Gorczyca
Specjalista I i II stopnia z zakresu pediatrii 1986 r. 1990 r.) oraz  II stopnia z zakresu chorób zakaźnych (2002r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r. Zatrudniona w Szpitalu od 1982 roku. Od 2004 r. koordynator programów diagnostyczno - leczniczych w zakresie hepatologii dziecięcej. Od 01.06.2010 r. p.o. Ordynatora, a od 1.01.2013 r. Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

 

 

 

Asystenci:

 • lek. med. Joanna Bobrzyńska
 • lek. med. Małgorzata Jawor - Bugajska
 • lek. med. Krystyna Kapelak
 • lek. med. Monika Marsik - Styrkosz
 • lek. med. Anna Rzucidło - Hymczak
 • lek. med. Krystyna Szumera-Krysta

Rezydenci:

 • lek. med.Anna Kania
 • lek. med. Aleksandra Pacuła
 • lek. med. Małgorzata Muszyńska
 • lek. med. Magdalena Pawłowska - Molga
 • lek. med. Matylda Wójcik

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr piel. Danuta Kula

Historia:

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej wywodzi się z Oddziału Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, który powstał w 1953 roku z połączenia działających już Oddziałów Szkarlatynowego i Gruźlicy oraz przeniesionego z Państwowego Szpitala AM w Krakowie Oddziału Błonniczego. W okresie największego nasilenia pandemii błonicy z powodu tej niebezpiecznej choroby w leczeniu szpitalnym przebywało do tysiąca dzieci rocznie, zajmując stare baraki oddziału. Od końca lat 80-tych znajduje się na drugim piętrze pawilonu C.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej posiada warunki lokalowe umożliwiające izolację dzieci z różnymi schorzeniami infekcyjnymi. Dysponujemy 30 łóżkami w 12 salach, z których każda jest zaopatrzona w odrębny węzeł sanitarny. Przyjęcia odbywają się w systemie całodobowym. Umożliwiamy przebywanie rodziców lub opiekunów z chorymi dziećmi przez cały okres hospitalizacji. Oddział pełni rolę ośrodka referencyjnego w zakresie chorób zakaźnych dzieci, a zwłaszcza hepatologii dziecięcej dla makroregionu Polski południowo - wschodniej. Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z pediatrii oraz staży kierunkowych z zakresu chorób zakaźnych w ramach specjalizacji z pediatrii.

Jesteśmy specjalistyczną jednostka pediatryczną ukierunkowana na kompleksowe diagnozowanie i leczenie dzieci do 18 roku życia ze schorzeniami infekcyjnymi o różnorodnej etiologii oraz szczególnie ciężkim przebiegu i konieczności izolacji. Zwłaszcza leczone są ostre i przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych, schorzenia przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego o etiologii infekcyjnej. Hospitalizujemy dzieci z chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego jak np. ospa wietrzna, półpasiec, nagminne zapalenie przyusznic, szkarlatyna czy ciężkimi zapaleniami HSV i EBV. Ważne miejsca w naszej działalności zajmuje także diagnostyka i leczenie:

 • noworodków oraz niemowląt z wrodzonymi zakażeniami głównie CMV, a także toksoplazmozą,
 • wysypek, odczynów skórnych, powikłań poszczepiennych,
 • stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii,
 • schorzeń pasożytniczych,
 • boreliozy i innych chorób infekcyjnych.

Z uwagi na profil hepatologiczny naszego Oddziału przeprowadzana jest nowoczesna i kompleksowa diagnostyka oraz leczenie schorzeń wątroby. Wykonujemy:

 • gruboigłowe biopsje wątroby w płytkiej sedacji,
 • wysoko specjalistyczne badania obrazowe (TK, MR, cholangio, MR, USG),
 • badania wirusologiczne i genetyczne metodami biologii molekularnej (PCR).

Prowadzimy również nowoczesne leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C preparatami przeciwwirusowymi, zarówno w ramach programów terapeutycznych finansowanych przez NFZ, jak i badań klinicznych.

Dla Pacjenta