Konferencje

Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II  umożliwia, w miarę możliwości, wynajęcie zainteresowanym podmiotom sal konferencyjnych. Jednostka koordynującą wynajem jest Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Marketingu.

tel. 12 614 22 65

e-mail:edukacja@szpitaljp2.krakow.pl


Jednocześnie informujemy, że dla zmotoryzowanych uczestników konferencji, szkoleń i  warsztatów odbywających się salach konferencyjnych Szpitala jest możliwość skorzystania z miejsc postojowych.

  • W przypadku bezpłatnych szkoleń i konferencji – wjazd  jest bezpłatny
  • W przypadku szkoleń komercyjnych – wjazd dla  uczestników jest odpłatny (wg obowiązujących stawek lub zgodnie z warunkami odrębnej umowy) 


Wykaz powierzchni sal konferencyjnych

Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego  im. Jana Pawła II

koordynowanych przez Sekcję  ds. Edukacji, Nauki i Marketingu

edukacja(at)szpitaljp2.pl

Lp.

Lokalizacja sal konferencyjnych

Powierzchnia w m2

1.

Oddz. Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

(Pawilon M-V)

147,00 m2

2.

Patio przy sali konferencyjnej na Oddz. Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

(Pawilon M-V)

70 m2

3.

Oddz. Kliniczny Chorób Serca
i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII)

70,57 m2

4.

Budynek Diagnostyki

(Pawilon M-IV)

45,70 m2

5.

Oddz. Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

(Pawilon M-I)

34,37 m2

6.

Oddz. Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII)

30,00 m2

7.

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-V)

43,00 m2

8.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe (Pawilon A -V)

646,60 m2

(możliwość podziału na pięć segmentów; 1 segment to  129,32 m2)

Przestrzeń tylko do współorganizacji wydarzeń ze Szpitalem

 

 

Razem powierzchnia:

1026,24 m2

 Szpital posiada także profesjonalny sprzęt do obsługi konferencji i spotkań.
Cennik 

Konferencje Szkolenia