Strona główna Dla Pacjenta Edukacja i Szkolenia


SZKOLENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

 

Dyrekcja oraz Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Marketingu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zapraszają słuchaczy Uniwersytetu Niegasnącej Młodości oraz pacjentów i ich rodziny na nieodpłatne szkolenia m. in. w zakresie kardiologii, neurologii, pulmonologii, dietetyki itp.

Zajęcia odbywają się w budynku Konferencyjno-Szkoleniowym Szpitala A-V (wjazd od ul. Fieldorfa-Nila), którego budowa została dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu: "Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych".

UWAGA! Ze względów organizacyjnych osoby wykładowców i tematyka mogą być inne niż wcześniej zaanonsowane.                                           

Wykłady i warsztaty prowadzone są we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia nie będą prowadzone.

10 września

12:00-12:45 Pierwsza pomoc. Wykładowca: mgr Aneta Lepiarska.
13:00-13:45 Opatrywanie ran. Wykładowca: mgr Wioletta Makieła

24 września
12:00-12:45 Jakość życia po 60-tce. Wykładowca: mgr Bogna Liszka-Kisielewska, psycholog Szpitala
13:00-13:45 Co nowego w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wykładowca: dr med. Urszula Czubek.

8 października
12:00-12:45 Nowotwory wieku senioralnego. Wykładowca: dr Izabela Górkiewicz-Kot
13:00-15:00 - Wykłady i konsultacje lekarskie we współpracy z Fundacją Podaruj Życie.

22 października 
12:00-12:45 Wirusowe Zapalenie Wątroby- czy należy się bać? Wykładowca:  dr med. Barbara Baka-Ćwierz
13:00-13:45 Gimnastyka ciała i umysłu – co to jest? Komu to potrzebne? Wykładowca:  – dr Agata Milert, Akademia Wychowania Fizycznego.

 05 listopada 
12:00-12:45  Anatomia układu nerwowego - dr Marcin Jakiel
13:00-13:45  Oddech i ruch jako wyznaczniki zdrowia psychicznego i fizycznego. Wykładowca: dr hab. Elżbieta Szczygieł,  Akademia Wychowania Fizycznego.
   
19 listopada
12:00-12:45 Farmakoterapia arytmii. Wykładowca: dr med. Jacek Bednarek
13:00-13:45 Seniorka emisariuszem piękna. Wykładowca: dr med. Izabela Załęska, Akademia Wychowania Fizycznego.

03 grudnia 
12:00-12:45  Profilaktyka chorób układu krążenia.  Wykładowca: prof. dr hab. med.  Piotr Podolec
13:00-13:45 Adaptacje w czynnościach życia codziennego. Wykładowca: mgr Urszula Chrabota, Akademia Wychowania Fizycznego.


 U W A G A:

ZE  WZGLĘDÓW  ORGANIZACYJNYCH  OSOBA  PROWADZĄCA  I  TEMAT  MOGĄ  ULEC  ZMIANIE

 

 

 

Dla Pacjenta