Strona główna Dla Pacjenta Edukacja i Szkolenia


SZKOLENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

 

Dyrekcja oraz Biuro Marketingu i Edukacji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zapraszają pacjentów oraz ich rodziny na nieodpłatne szkolenia m. in. w zakresie kardiologii, neurologii, pulmonologii, dietetyki itp.

 

Zajęcia odbywają się w budynku Konferencyjno-Szkoleniowym Szpitala A V (wjazd od ul. Fieldorfa-"Nila"), którego budowa została dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu: "Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych".

UWAGA! Ze względów organizacyjnych osoby wykładowców i tematyka mogą być inne niż wcześniej zaanonsowane.                                           

 

Wykłady i warsztaty prowadzone są we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia nie będą prowadzone.


Harmonogram wykładów w formacie .pdf


 

 

U W A G A:

ZE  WZGLĘDÓW  ORGANIZACYJNYCH  OSOBA  PROWADZĄCA  I  TEMAT  MOGĄ  ULEC  ZMIANIE

 

 

 

Dla Pacjenta