Strona główna Dla Pacjenta Edukacja i Szkolenia


SZKOLENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

 

Dyrekcja oraz Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Marketingu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zapraszają na wykłady otwarte. Zajęcia odbywają się w budynku Konferencyjno-Szkoleniowym Szpitala A-V (wjazd od ul. Fieldorfa-Nila), którego budowa została dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu: "Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych".

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych osoby wykładowców i tematyka mogą być inne niż wcześniej zaanonsowane.                                           

Wykłady i warsztaty prowadzone są we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00.

14 stycznia 2020
12:00-12:45  Interwencje terapeutyczne skierowane do osób z demencją. Projekt HOMESIDE. Wykładowca: dr Anna Bukowska
13:00-15:00  Od słowa do słowa, czyli jak dbać o jakość komunikacji międzyludzkiej. Wykładowca dr hab. Edyta Janus prof. AWF

28 stycznia 2020
12:00 - 12:45 Jak unikać przeciążenia stawów. Wykładowca: mgr Bartłomiej Szczuka
13:00 - 13:45 Leczenie przeciwzakrzepowe. Wykładowca: dr med. Agnieszka Okraska-Bylica

11 lutego 2020
12:00 - 12:45  Choroby nowotworowe. Wykładowca: dr Izabela Górkiewicz-Kot
13:00 - 13:45  Techniki echokardiograficzne w diagnostyce kardiologicznej. Wykładowca: dr Michał Harańczyk


25 lutego 2020

12:00 - 12:45 Rola rehabilitacji kardiologicznej w chorobach układu krążenia. Wykładowca: mgr Beata Swałtek-Juszkiewicz
13:00 - 13:45 Pacjent na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej ( OIOM). Wykładowca: mgr Krystyna Ochońska


10 marca 2020

12:00 - 12:45 Choroby tarczycy. Wykładowca: dr Izabela Górkiewicz-Kot
13:00 - 13:45  Nagłe wypadki w domu - jak postępować (udar, oparzenia, zadławienia). Wykładowca: mgr Krystyna Ochońska


24 marca 2020

12:00 - 12:45  Aktywność fizyczna u Pacjentów z nadciśnieniem. Wykładowca: mgr Beata Swałtek-Juszkiewicz
13:00 - 13:45  Ćwiczenia dla Seniora. Wykładowca: mgr Bartłomiej Szczuka

 

 

 

Dla Pacjenta